Mária Miklášová, Mgr.

Majka je zdravotná sestra, magisterské vzdelanie získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Taktiež je kvalifikovaná  arteterapeutka. K práci s deťmi ju priviedla láska k deťom zdravým, ale aj k deťom s rôznym druhom postihnutia, ktorým podala pomocnú ruku na ťažkej ceste životom. V detských jasliach pracovala 12 rokov.  Práci s deťmi sa venuje celý svoj profesijný život. Má rada aj zvieratká, prírodu a  pestuje kvietky a iné rastlinky. Majka pôsobí v našich jasličkách ako vedúca.

Ivetka Ciroková
ivetVyštudovala som obchodnú akadémiu v Nitre a neskôr ma láska k deťom priviedla k tomu, aby som vyštudovala predškolskú pedagogiku na súkromnej škole v ba.

Prax som popri štúdiu získavala najskôr ako asistentka v materskej škole v Novom meste a postupne som sa prepracovala na učiteľku na tom istom mieste.

Tiež som nadobudla skúsenosti aj s opatrovaním detičiek súkromne v domácnosti.

 

 

Adélka Buňatová

Vystudovala jsem obor opatrovatelství v Plzni v ČR. Při škole jsem se aktivně věnovala strážení dětí a podadelílela se na organizaci dětských táborů a projektů pro sociáně znevýhodněné děti z dětského domova, dále jsem svou prax obohatila ročním působením v slovenské rodině, kde jsem se starala o 2 roční děvčátko. Velkou zkušeností byla také roční praxe v přímé péči a starostlivosti o mentálně a zdravotně postižené děti. Práce s dětmi a podílení se na vývoji dětí je pro mě velmi napľnující.

 

 

 

Alžbetka Mičková

Som študentka odboru Náuka o rodine s dlhoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi hlavne z organizácie detskýchbeth táborov, výletov, divadelných predstavení a taktiež starostlivosťou o svojich dvoch mladších bratov. Práca s deťmi je mojou vášňou, venujem sa jej vo voľnom čase, no tiež mám skúsenosti s dobrovoľníctvom na onkologickom oddelení, animoterapiou formou jazdenia detí na poníkoch a prácou s postihnutými. Počas štyroch rokov štúdia farmácie som tiež získala mnoho poznatkov o starostlivosti o zdravie a správnom liečení ochorení.