7:00 – 9:00príchod detí, voľná hra

9:00 – 9:30spoločné aktivity, tvorivé hry

9:30 – 10:00desiata, hygiena

10:00 – 11:30pobyt vonku

11:30 – 12:30obed, hygiena, ukladanie sa
na spánok

12:30 – 14:30spánok, prípadne oddych, rozprávka

14:30 – 15:30hygiena, olovrant

15:30 – 17:00pobyt vonku, voľná hra, maľovanie,
kreslenie, odchod detí domov…


Podľa možností, v prípade priaznivého počasia trávime s deťmi čo najviac času vonku na záhrade.