Keďže naše jasle nepatria do siete školských zariadení Ministerstva školstva, prináleží Vám Príspevok na starostlivosť o dieťa až do výšky 280,-€ mesačne.

Cenník platný od 10.5.2018

Paušálny poplatok opatrovanie:

1 mesiac:                399,- EUR

Adaptačný pobyt:
1 hodina:                4,80,- EUR
Celý deň:                19,95,- EUR.

Večerné a víkendové opatrovanie:
1 hodina:                5,- EUR

Strava:
Strava celý deň:      3,70,- EUR
Strava doobedie:     3,50,- EUR počas adaptácie