Keďže naše jasle nepatria do siete školských zariadení Ministerstva školstva, prináleží Vám Príspevok na starostlivosť o dieťa až do výšky 280,-€ mesačne.

Cenník platný od 11.9.2017

Paušálny poplatok opatrovanie:

1 mesiac, celý deň, 5 dní v týždni:     399,- EUR
1 mesiac, doobedie, 5 dní v týždni:    310,- EUR

Adaptačný pobyt:
1 hodina:            4,80,- EUR
Celý deň:            19,95,- EUR.

Večerné a víkendové opatrovanie:
Pravideľné, 1 hodina:      5,- EUR
Príležitostné, 1 hodina:   5,50,- EUR

Strava:
Strava celý deň:        3,70,- EUR
Strava doobedie:       3,50,- EUR