Primeranými aktivitami rozvíjame schopnosti našich detí a podporujeme ich správny motorický, psychický a sociálny vývoj.

Počas ranných aktivít sa orientujeme na rozvoj jemnej motoriky a rozumových schopností pomocou hier.

Pokiaľ to počasie umožňuje, denný režim zahŕňa taktiež aktívny dynamický oddych na záhrade pri Jasliach v domčeku.

Rozvíjanie hrubej motoriky pri cvičení sprevádzanom hudbou a riekankami,  pod vedením skúseného personálu.