Jasle v domčeku nájdete v krásnom prostredí rodinného domu so záhradou v mestskej časti Nové mesto, pri Bielom kríži. Poskytujeme komplexnú, nadštandardnú starostlivosť o deti, prednostne vo veku  od 1 do 3 rokov.

Náš prístup je založený na rešpektovaní individuality každého dieťaťa. Snažíme sa hrami, pesničkami, básničkami a aktívnou komunikáciou rozvíjať motorické, jazykové, intelektuálne a kreatívne predpoklady každého nášho jasličkára.

Tento prístup, spolu s malým kolektívom jasličkárov, vytvára rodinnú atmosféru a napomáha ľahkej adaptácii detí v kolektíve jaslí.

Menší kolektív taktiež pôsobí ako prevencia bežných detských chorôb.

Celodennú starostlivosť o deti poskytujeme každý pracovný deň v čase od 7:00 do 17:00 hod.

Zároveň ponúkame aj možnosť individuálneho opatrovania, v pracovných dňoch po 17:00 hod. počas víkendov a sviatkov podľa dohody s rodičmi. Večerné a víkendové opatrovanie poskytujeme aj deťom, ktoré nie sú prihlásené do dennej starostlivosti v jasliach.

Súčasťou nášho personálu je detská zdravotná sestra, ktorá dozerá na zdravie našich detí a zabezpečuje, aby boli ráno do kolektívu prijaté len detičky v dobrom zdravotnom stave. Rodičia majú možnosť s ňou kedykoľvek v pracovných hodinách osobne alebo telefonicky prediskutovať svoje prípadné otázky týkajúce sa zdravia detí.

Naša kolegynka s certifikátom z Montessori pedagodiky pripravuje pre naše detičky na každý deň tvorivý program v súlade s Montessori pedagogikou.

Poskytujeme starostlivosť aj detičkám so sluchovým a zrakovým postihnutím.

Deti do jaslí prijímame počas celého roka.

Pozrite si, čo o nás hovoria rodičia našich jasličkárov